merry_christmas_11_1200

Sankt Hallvards Orden ønsker med dette alle en velsignet jul og et godt nytt år / The Order of St. Hallvard wish you a Merry Christmas & Happy New Year!

Share This: