ENGLISH TRANSLATIONS FOLLOWS
Ordenskanselliet av Sankt Hallvards inviterer med dette til utdeling av Sankt Hallvards medaljen i Bragernes Kirke 20. mai 2017 kl. 18.30 fri entre. Det vil bli tatt opp kollekt til Kari Senteret i Egypt.

Ønsker du å delta i påfølgende mottagelse i lokalene til St. Laurentius kirke i Drammen som inkluderer fingermat og to glass vin, kr. 450,- pr person, overskudd går uavkortet til Kari Senteret i Egypt.

De norske operasangerne, sopranen Ragnhild Grove og barytonen Rolf Nykmark deltar og synger

Dresskode: Mørk Dress

Det veldedige arbeidet som ble påbegynt i St. Stanislas blir med dette videreført i Sankt Hallvard.

Du er med dette invitert til vårt arrangement.

Tid:
Lørdag 20. mai kl. 18.30

Sted:
Bragernes Kirke, Cappelens gate 9, 3016 Drammen
Påfølgende mottagelse: – St. Laurentius kirke, Cappelens gate 1, 3016 Drammen

ENGLISH VERSION

The chancery of Sankt Hallvard hereby invites for the ceremony of the award of the Sankt Hallvards medal in Bragernes Church 20 May 2017 kl. 18.30 FREE Enter

If you want to participate in the subsequent reception in the Church of St. Laurentius in Drammen which includes finger food and two glasses of wine, Price is.NOK 450, pr. person- profits will go to Kari Centre in Egypt.

The Norwegian opera singers, soprano Ragnhild Grove and baritone Rolf Nykmark will sing in the subsequent reception in the Church of St. Laurentius

Dress Code: Dark Suit

The charitable work that was begun in St. Stanislas will continued in Sankt Hallvard.

You are hereby invited to our event.

Time:
Saturday 20th May, 18.30
Place:
Bragernes Church, Cappelens gate 9, 3016 Drammen
Subsequent receipt: – St. Lawrence Church, Cappelens gate 1, 3016 Drammen

 

Share This: