Sankt Hallvards Ordenens Høye Råd

Ordenens øverste organ er det Høye Råd som består av fire funksjoner.

  • Ordenens direktør – Glenn Agung Hole
  • Ordenens Høyeste Prelat – Per Erik K.  Brodal, Prest i Bragernes Kirke
  • Ordenens Segl bevarer – Ole Christian Vatland
  • Ordenens Stor Sekretær – Anastasia Solomonova Hole

Ordenens Høye Råd ledes av Ordenens direktør, det er et prinsipp at Ordenens Direktør/Stormester er primus inter pares (først blant likemenn).

ENGLISH VERSION

The Sovereign Council of the Order

The Sovereign Council consist of four functions:

  • The director of the Order – H.E Glenn Agung Hole
  • The Order’s Grand Prelat – H.E Per Erik K. Brodal, Vicar in Bragernes Church
  • The Order’s Grand Seal Preserves  – H.E Ole Christian Vatland
  • The Order’s Grand Secretary  – H.E Anastasia Solomonova Hole

The Sovereign Council is chaired by the director of the Order. There is a principle in the Order that the Director-/Grandmaster is primus inter pares (first among equals).

 

Share This: