St. Hallvard

Ordenens skytshelgen er Sankt Hallvard hvor vi feirer St. Hallvards dag 15. mai hvert år.

I sin tid var Hallvard den mest feirede av norske helgener og 15. mai var den viktigste helgendagen, senere kom han i skyggen av St. Olav og St. Hans. I gamle tider ble St. Hallvardsdag kalt Hallsok. Hallsok er en forkortelse av ordet Hallvardsvaka. Det har samme opprinnelse som Jonsok (Sankthans) og Olsok (Olavsvaka). Disse dagene eller nettene var våkenetter. Helgene ble feiret hele natten, ofte med bål.

St. Hallvards blir feiret på Hallvards dødsdag 15. mai. Dagen ble helligholdt i hele Norge. Det sies at gåsunger på vidjekvister er til minne om St. Hallvard.

St. Hallvard er en æret helgen

St. Hallvard er en av få norske helgener som har overlevd og fortsatt æres. I katolsk tid ble Oslo Domkirke viet til St. Hallvard, det samme ble mange andre kirker. Oslos byvåpen har bilde av St. Hallvard og han pryder også Oslodrakten. Oslo kommune holder fortsatt Hallvard i ære, han pryder brevpapir, det offisielle serviset som brukes ved store anledninger og kommunes biler.

Hallvard var skytshelgen for hele Østlandet og Oslo spesielt han ble også æret i Vest-Sverige og på Island. Hallvard ble en viktig lokal Skandinavisk helgen. I Vestfold var det et en kilde som ble oppkalt etter Hallvard og ved denne ble det reist en Hallvardskirke allerede på 1100-tallet. Det fantes Hallvardskirker flere steder i Norge og Sverige. Etter hvert ble Hallvards levninger gravd opp og flyttet til Oslo.

I sin tid var Hallvard den mest feirede av norske helgener og 15. mai var den viktigste helgendagen, senere kom han i skyggen av St. Olav og St. Hans. I gamle tider ble St. Hallvardsdag kalt Hallsok. Hallsok er en forkortelse av ordet Hallvardsvaka. Det har samme opprinnelse som Jonsok (Sankthans) og Olsok (Olavsvaka). Disse dagene eller nettene var våkenetter. Helgene ble feiret hele natten, ofte med bål.

St. Hallvards blir feiret på Hallvards dødsdag 15. mai. Dagen ble helligholdt i hele Norge. Det sies at gåsunger på vidjekvister er til minne om St. Hallvard.

ENGLISH VERSION

St. Hallvard

In his time St. Hallvard was the most celebrated of Norwegian saints and 15th May was the ‘most important saint’s day. Later on he came in the shadow of St. Olav and St. Hans. In ancient times St. Hallvards day was called Hallsok. Hallsok is short of the word Hallvardsvaka. It has the same origin as Jonsok (midsummer) and Olsok (Olavsvaka). These days were nights where people was awake whole nights.  Saints diaper celebrated throughout the night, often with bonfires.

St. Hallvards gets celebrated on his day of his death the 15th May.

St. Hallvard is a revered saint

St. Hallvard is one of few Norwegian saints that still is honoured. In Catholic times Oslo Cathedral was dedicated to St. Hallvard, the same was many other churches.

Oslo municipality uses the coat of arms with the image of St. Hallvard. Oslo municipality still holds Hallvard in honor, the coat of arms with St. Hallvard is used in the letterhead and all public sign with Oslo municipality.

Hallvard was the patron saint of all Eastern Norway and Oslo. He was also revered in West Sweden and Iceland. Hallvard was an important local Scandinavian saint.

1image-jpeg

Ikon av St. Hallvard laget av Fr. Dobromir Dimitrov – bildet benyttes iht. avtale med kunstneren.

Icon of St. Hallvard made by Fr. Dobromir Dimitrov. His Icon is used with agreement with Fr. Dobromir Dimitrov

Ordenens motto er;                                                                                                                            

Ubi caritas et amor, Deus ibi est = Der barmhjertighet og kjærlighet er, der er Gud

Kammerkor: Ola Gjeilo, Ubi Caritas – er lagt på websiden i henhold til avtale med Mr. Ola Gjeilo

Ubi caritas et amor, Deus ibi est = Where charity and love are, there is God.

Chamber: Ola Gjeilo, Ubi Caritas – are placed on the website in accordance with the agreement with Mr. Ola Gjeil

 

Share This: