(Enligsh version follows)

Ordenens geistlige rådgivende organ består av:

Ordenens Høyeste Prelat: Hans Eksellense Per Erik Brodal.

PE

Ordenens biskoppelige visitator Hans eksellense Mar Johannes Ephrem:

Ordenens biskoppelige visitator Hans eksellense Mar Johannes Ephrem (Trond H. F. Kverno), titulær biskop av Selje for Den Hellige Oppstandelses Stift, Norge, under Holy Synod of the Americas, komponist, professor emeritus. Avbildet nedenfor.

trond k.5trond h

Det geistlige rådgivende organ av Sankt Hallvards Ordenen er ansvarlig for alle spørsmål angående økumenisk samarbeid- og utvikling. Organet er rådgivende for Ordenens Stormesters i disse spørsmålene.

English version

The Orders Ecclesiastical Advising Council consists of:

The Supreme Prelat of the Order, His Grace Per Erik Brodal

 

The Episcopal Visitator of the Order is His Grace Mar Johannes Ephrem

The Episcopal Visitator of the Order is His Grace Mar Johannes Ephrem (Trond H. F. Kverno) Titular bishop of Selje, Diocese of The Holy Resurrection under Holy Synod of the Americas, composer, professor emeritus.

 

Order’s episcopal visitator His Excellency March Johannes Ephrem (Trond H. F. Kverno), titular bishop of Selje for the Holy Resurrection Stift, Norway, during Holy Synod of the Americas, composer, professor emeritus.

The Orders Ecclesiastical Advising Council is responsible for all questions concerning ecumenical cooperation- and development of the Order. The council advise the Grand Master of the Order in the above mentioned matters.

Share This: