Sankt Hallvards Ordenens fortjenstkors

(Information in English follows)
Er en påskjønnelse gitt til personer som på en særskilt måte har bidratt til – gjennom ord og handling – å verne om menneskelivet, og særskilt beskytte de syke, svake, undertrykte og forfulgte mennesker.

Personer som mottar Ordenens æres utnevning og tildeles Sankt Hallvards Ordenens æresridderkors, blir ikke medlem av Ordenen. Dette er en æresutnevning.

Fortjenstkorset kan ikke kjøpes eller bestilles på noen som helst måte. Den kan kun tildeles etter anbefaling fra en tredje part.

Alle som har mottatt Ordenens æresridderkors tituleres æresriddere av Sankt Hallvards Ordenen.

St. Hallvards Orden æresridder kors er ett: Malteser kors, i den velkjente utformingen vi nå vet, gjorde sitt inntog på midten av 1500-tallet av Riddere på Malta.

I midten er det avbildet St. Hallvard med kvernsteinen og piler.

De fire armer av korset representerer de fire kardinaldyder nemlig:
– Visdom
– Rettferdighet
– Styrke
– Selvbeherskelse
De åtte punktene i korset representerer de åtte Saligprisningene:
 Salige er de fattige i ånden, for deres er himlenes rike.
– Salige er de som sørger, for de skal trøstes.
– Salige er de som sørger, for de skal arve jorden.
– Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.
– Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.
– Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
– Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.
– Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for deres er himlenes rike.

 

15203154_1852533848292093_8998575867803675057_n

 

ENGLISH VERSION:

The St. Hallvards Order of Merit:
Is a recognition granted to persons who in a special way have helped – through word and action – to protect human life and special protection of the sick, weak, the oppressed and persecuted people.

People who receive the merit appointment is awarded the Sankt Hallvards Order’s Honorary Knight Cross is not a member of the Order. This is an honorary appointment.

The honorary appointment may not be bought or ordered in any way. It can only be awarded on the recommendation from a third party.

Anyone who has received the Orders Knight Cross of Honour is Honorary Knights of the Order of St. Hallvard.

The St. Hallvard’s Order of Merit is a: Maltese Cross, in the well-known design we now know, entered its mid-15th century by Knights in Malta.
In the middle, it is depicted St. Hallvard with the millstone and arrows.
The Maltese Cross, in the famous formulation we now know, made its appearance in the mid-1500s by the Knights of Malta.
The four arms of the cross represent the four cardinal virtues namely:
– Prudence
– Justice
– Fortitude
– Temperance
The eight points of the cross represents the eight Beatitudes:
– Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.
– Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.
– Blessed are those who mourn, for they shall inherit the earth.
– Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled.
– Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
– Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
– Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God.
– Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake, for theirs is the kingdom of heaven.

15203154_1852533848292093_8998575867803675057_n

 

 

 

Share This: