I tillegg til Det høye råd, består Ordenskanselliet av følgende:

–         Ordenens biskoppelige visitator Hans eksellense Mar Johannes Ephrem                 (Trond    H. F. Kverno)

–          Ordenens Kantor – Jørn Fevang, Kantor i Bragernes Kirke

–          Ordenens Ceremonimester – Christian Amble

–          Ordenens Heraldiker – Espen Sæther Alm

Ordenskanselliet ledes av Ordenens høyeste prelat, Per Erik K. Brodal

 

ENGLISH VERSION

The Chanzery of the Order of Saint Hallvard

In addition to the The Sovereign Council, the Chanzery of the Order consist of the following functions:

–        The Episcopal Visitator of the Order is His Grace Mar Johannes Ephrem                (Trond H. F. Kverno)

–          The Orders Grand Cantor – H.E Jørn Fevang, Cantor in Bragernes Church

–          The Orders Grand Ceremony master – H.E Christian Amble

–          The Orders Grand Heraldiker – H.E Espen Sæther Alm

Share This: