Mandag 15. mai 2023 var vi samlet i Bragernes Kirke for å minnes vår skytshelgen, St. Hallvard. St. Hallvard er kjent som en beskytter av de uskyldige og svake, og hans modige handlinger har blitt feiret gjennom generasjoner. Våre medlemmer lar seg kontinuerlig inspirere og lede av Sankt Hallvards eksempel.

Hallvard Vebjørnsson, født rundt 1020 og død i 1043, har blitt dyrket som helgen og martyr på Østlandet siden midten av 1000-tallet. Hans liv og virke er noe mystisk, men det er kjent at han var fetteren til både Sankt Olav og Harald Hardråde.

Ifølge legenden skjedde det en maidag i 1043 at Hallvard ble konfrontert med en dramatisk situasjon. En gravid kvinne løp mot ham og ba om å bli rodd over fjorden. Hun var på flukt fra tre menn som beskyldte henne for tyveri og ønsket å drepe henne. Hallvard trodde på kvinnens uskyld og bestemte seg for å hjelpe henne.

Da de var ute på fjorden, ble de innhentet av de tre mennene. De krevde at Hallvard skulle utlevere kvinnen, men han nektet. I raseri skjøt en av mennene en pil som traff Hallvard i brystet og drepte ham. Kvinnen ble også drept, og begge ble senket i sjøen med steiner bundet rundt halsen.

Mirakuløst nok fløt Hallvards kropp opp til overflaten, og venner som lette etter ham fant ham og ga ham en storslått begravelse. Det ble sagt at flere jærtegn viste seg ved hans grav, og hans ry som hellig mann vokste.

Den 15. mai er en viktig dag for ordenen, hvor vi ønsker å hylle vår helgen som ofret sitt liv for å beskytte de svake og uskyldige. Dette gjør vi ved å ta opp nye medlemmer i Ordenen. St. Hallvard er vårt forbilde, i en verden preget av grådighet, utnyttelse, krig og klimakrise, minnes vi han som står opp mot urett og kjemper for det som er rett og verdifullt. Hallvards handlinger er et levende bevis på at menneskeverdet aldri må undervurderes eller ignoreres.

I dagens samfunn, hvor menneskeverdet noen ganger kan bli oversett, er St. Hallvard en viktig påminnelse om de grunnleggende verdiene som bør vektlegges. Hans handlinger sender et sterkt budskap om at hvert liv er verdifullt og verdt å beskytte, både det ufødte og det fødte liv.

Denne feiringen av St. Hallvard er også en anledning til å minne hverandre om viktigheten av samhold og støtte til de som trenger det mest. Ved å stå sammen og kjempe for rettferdighet og beskyttelse av uskyldige, kan vi alle bidra til å skape en bedre verden for nåværende og fremtidige generasjoner.

Gunnar Strøm ble også opptatt i Ordenen denne aftenen.

Share This: