I kveld holdt jeg mitt EGO foredrag i Rotary Drammen, dette var ett foredraget som skulle ha vært holdt for lenge siden. Men tiden har ikke strukket til da jeg har vært masse på reise i den senere tid.

Det er interessant det med tid, etter mitt foredrag fikk jeg mange gode tilbake meldinger fra både President og Rotary venner. Ja, noen lurte på hvordan jeg fikk tid til alt det jeg driver med, tiden går jo bare. Ja, det fikk meg til å reflektere en del og jeg snakket med min kjære Anastasia etter kveldens opplevelse.

Så var det tiden da, er det slik at den bare går?……eller kanskje kommer tiden til oss.. Husker for mange år siden hadde jeg en samtale med en god venn om hva Tid var. Er det slik at vi alle oppfatter tiden likt? Går tiden likt overalt i universet?

Tiden er noe vi alle holder øye med. Vi ser oppjaget på klokken om morgenen, få matet ungene og komme oss ut av døren for å rekke jobben eller det vi må rekke i tide. Vi feirer fødselsdag når vi er blitt et år eldre, og begraver våre kjære de har lagt ned sitt jordiske arbeid og deres tid er gått ut.

Men hva er egentlig tid?

Tid kan faktisk ikke defineres, det er mange som har forsøkt seg, deriblant den Albert Einstein.

Selv om tiden er et begrep, er det vanskelig å definere eksplisitt hva det er.

Tiden ble født sammen med universet. Da universet ble født hersket det en stor grad av orden, det vil si at man kunne beskrive universets tilstand med ganske få opplysninger. Men universet ble etter hvert mer og mer komplekst, med galakser, stjerner og planeter.

Tiden går langsommere for objekter i bevegelse. Universet som helhet har altså en universell tid, som skrider fremover etter hvert som rommet utvider seg, men det finnes også et annet tidsbegrep, den lokale tiden.

Den tiden varierer fra objekt til objekt, avhengig av hvor raskt de beveger seg i forhold til omgivelsene, noe som er beskrevet i Einsteins relativitetsteori.

Tiden går for eksempel langsommere for en person som reiser ut gjennom rommet enn for mennesker på jorden.

Ifølge relativitetsteorien kan det eksistere såkalte ormehull, som er en slags kanal eller snarvei mellom fortid og nåtid. Men det som er mulig i teorien, er ikke nødvendigvis realiserbart.

Tiden er mer enn hva vi er i stand til å måle, analysere og kvantifisere. Universet flyter i sykluser i stedet for å følge en sti av lineær fremgang. Vi kan ikke si at naturen skal oppføre seg som ligningene er. Det er omvendt, ligningene skal oppføre seg slik naturen gjør det, og tiden fortsetter å komme til meg slik jeg ser det og som kan brukes til noe godt.

Jeg ønsker å bruke min tildelte tid å gi oppmuntring, selvtillit, inspirasjon til de mennesker rundt meg. Slik at de er i stand til å oppdage sitt sanne potensial og bli den beste utgaven av seg selv, fremfor å bli en dårlig kopi av noen andre.

Alle har vi behov for å bli bekreftet. Ja, noe av det viktigste for oss mennesker er å bli bekreftet. Det er at noen ser deg, bryr seg om deg, verdsetter deg og gir deg positiv oppmerksomhet. I St. Hallvard jobber vi med å fremme gjensidig forståelse, respekt og rettferdighet mellom mennesker og dannelse av menneskelig og åndelig lederskap. Sist men ikke minst utøve nestekjærlighet.

Glenn Hole

OSM St. Hallvards Orden

Share This: