ENGLISH TRANSLATIONS FOLLOWS

20. mai nærmes seg raskt og vi minner om Sankt Hallvards Ordens mottagelse for Frank Jakobsen, Stein Unneberg og Marilena Aker `s tildeling som æres ridder og ordenens fortjenestemedalje av vår økumeniske orden i Bragernes Kirke 20. mai 2017 kl. 18.30 fri entre.

Det vil også bli tatt opp ordinære medlemmer. Det blir tatt opp kollekt til Kari Senteret i Egypt.

Ønsker du å delta i påfølgende mottagelse i lokalene til St. Laurentius kirke i Drammen som inkluderer fingermat og to glass vin, kr. 450,- pr person, overskudd går uavkortet til Kari Senteret i Egypt. Kun forhåndspåmeldte kan delta – registreres ved henvendelse til thomas.berg@st-hallvard.org 

Dresskode: Mørk Dress/Kjole

Du er med dette invitert til vårt arrangement.

Tid:

Lørdag 20. mai kl. 18.30

Sted: Bragernes Kirke, Cappelens gate 9, 3016 Drammen

Påfølgende mottagelse: – St. Laurentius kirke, Cappelens gate 1, 3016 Drammen

 

The Sankt Hallvards Ordens reception of Frank Jakobsen, Stein Unnerberg and Marilena Aker `s awarding honorary knight of the Order of Merit of our ecumenical order in Bragernes Church 20 May 2017 kl. 18.30 FREE Enter

If you want to participate in the subsequent reception in the Church of St. Laurentius in Drammen which includes finger food and two glasses of wine, Price is.NOK 450, pr. person- profits will go to Kari Centre in Egypt.  Only pre-registered can participate – can be registered on email: thomas.berg@st-hallvard.org 

Dress Code: Dark Suit and Dress

You are Cordially Invited to our event.

Time:

Saturday 20th May, 18.30

Place:

Bragernes Church, Cappelens gate 9, 3016 Drammen

Subsequent receipt: – St. Lawrence Church, Cappelens gate 1, 3016 Drammen

Share This: