‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.

‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, to get you help?’ Then he will answer them, ‘Truly I tell you, whatever you did not do for one of these least, ye did it not to me.

Det forventes at den som søker opptak til Sankt Hallvards Orden forplikter seg på – gjennom ord og handling – å verne om menneskelivet, og særskilt beskytte svake, undertrykte og forfulgte mennesker, slik Sankt Hallvard gjorde det.

It is expected that the person seeking admission to the St. Hallvards Order has a pure heart in themselves and that their commitment is made to stand up for life, the weak and the oppressed in society. In both word and deed as a knight of the Order of  St. Hallvard

978x

Share This: