Lysbilde2 Lysbilde1

Biskop Kari Veiteberg, tidligere bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. Hun er utdannet ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og ble ordinert til prest i 1992 i Nidarosdomen. I 2006 tok Veiteberg teologisk doktorgrad. Hun har arbeidet som kapellan i Nidaros, faglærer og stipendiat ved Universitetet i Oslo, vikarierende sokneprest i Sør Hålogaland og studierektor ved Liturgisk senter i Trondheim.

Veitebergs sine visjoner for kirken: «Kyrkja skal vere lys og salt i lokalsamfunnet og i verda. Dette held eg fast på, samstundes som eg veit at kyrkja ikkje alltid har behandla folk godt.

Veiteberg mener det å være våken er en hovedutfordring for kirken: – Kyrkja må stå fram og seie frå når forsvarslause menneske vert utsett for hets og negative haldningar og når forbrukskulturen og konsumet tek overhand»

Biskop Veiteberg har i alle år stått opp og forsvart de forsvarsløses side og utvist barmhjertighet og kjærlighet mot de svakest stilte i samfunnet. Dette er i St. Hallvards ånd og Veiteber er tildelt St. Hallvards Ordens korset for sin tjeneste for de svakest stilte i samfunnet.

Vi Gratulerer Biskop Kari Veietberg med utnevnelsen

Foto: Espen S. Alm

 

Share This: