pål andre

Paal André Winnæs Grinderud tildeles Sankt Hallvards Ordenens Æresridder kors for sitt arbeid knyttet ekte nestekjærlighet i praktisk handling for barn av rusavhengige foreldre.

Sankt Hallvards Orden er en norsk privat, veldedig og økumenisk orden som ble innstiftet 01.01.2014. Ordenen er en selvstendig orden uten forbindelser til andre ordener. Ordenen er bygget på et fundament av nestekjærlighet og har som formål å verne om menneskeverdet fra unnfangelse til naturlig død, uavhengig av funksjonsevne.

Ordenens fortjenstmedalje er en påskjønnelse gitt til personer som på en særskilt måte har bidratt til – gjennom ord og handling – å verne om menneskelivet, og særskilt beskytte svake, undertrykte og forfulgte mennesker.

Paal André Winnæs Grinderud ønsker å motta Ordenes Æres ridderkorset i en seremoni i Bragernes kirke i Drammen 7. september kl. 18.00 under bok-lanseringen av hans siste bok: Frykt reiser sakte!

Share This: