Som Ordenens Heraldiker ønsker jeg å skrive noen ord om ordenens bruk av regalier i ordenslivet.

Jeg har valgt og dele dette innlegget i tre.

1: Først vil jeg si noe om vår Orden:

Sankt Hallvards Orden er en Norsk privat økumenisk veldedig orden etablert i 01.01.2014. Ordenen er registrert i Brønnøysund registrert (915 457 622) som selvstendig orden (veldedig organisasjon som forening, samtlige private ordener i Norge er registret som forening/lag i Brønnøysund registeret) uten forbindelser til andre ordener eller organisasjoner.

Eksempelvis så er de mer kjente ordener som Frimurerordenen, Odd Fellow Ordenen, Maria Ordenen, Tempelridder Ordenen bare for å nevne noen, alle er vi registret i Brønnøysund Registeret som lag/forening.

Sankt Hallvards Orden er en Norsk privat økumenisk veldedig orden.

Så litt om: Fortjenstorden eller ridderorden er en særlig anerkjent utmerkelse som tildeles en person, noen ganger også en organisasjon eller institusjon. En orden er opprinnelig en betegnelse for et religiøst eller verdslig fellesskap av mennesker som lever etter de samme regler og arbeider for et felles formål. Disse kunne ha visse felles ytre tegn for sin tilhørighet, som klesdrakt eller bestemte (etter hvert heraldiske) merker. Ordener har utviklet seg fra å være broderskap til å bli langt løsere fellesskap basert på tildeling av ordenstegn.

Den som mottar en orden får normalt et ordenstegn til å bære på klærne, f.eks. et lite kors, en medalje, et bånd eller lignende. Ordet orden benyttes derav også for merket, det ytre verdighetstegnet, som gis ved opptak i en orden. I dag er dette blitt den rådende betydning av ordet.

Ordener med offisiell status i en stat, utdeles av et lands myndigheter. Ordenstildelingen kan være forbundet med formell rang i en stat. Noen ridderordener innebærer adelskap. Ordener med lignende tegn kan også bli utdelt av private organisasjoner eller personer. Vi snakker da om private ordener som Sankt Hallvards Orden er.

2. Så vil jeg si noe om Ordenens våpenskjold:

cropped-StH-Ny.jpg

Sankt Hallvards Ordens våpenskjold består av to løver rundt selve våpenskjoldet som er merket med fire kvadranter, annen hver svarte og hvit som representerer lyset og mørke i verden. Skjoldet inneholder også ett Malteser kors som er dekorert med en laurbærkrans og i midten av laurbær kransen er Sankt Hallvard tegnet inn. På toppen av våpenskjoldet er en kongekrone.

Løvene er brukt som symbol, dekorasjon og kjennetegn, og er beskrevet flere steder i Bibelen og ses i bildende kunst for blant annet guddom. I Bibelen nevnes flere ganger løven som symbol for styrke. Løvene som symbol står for Jesus og de gode makter.

En krone er ofte brukt som symboler på religiøs status eller ærbødighet, ved guddommelighet. I nordisk heraldikk skilles det mellom tre ulike kroner under fyrsterang –grevekrone, friherrekrone og en krone for adelige uten tittel. En rangkrone er et verdighetstegn, som kan brukes på hodet, eller en grafisk utformet figur med eller uten symbolisering av noen bestemt sosial verdighet.  I Norge har rangkroner også vært brukt av personer som ikke er adelige. Særlig fra 1700-tallet finner vi en del eksempler på monogrammer på drikkeglass, metallgjenstander og i segl der embetsmenn, byborgere som handelsfolk og håndverkere, dessuten noen bondelensmenn og andre bønder har rangkroner over monogrammene sine. På Grunnloven av 17. mai 1814 er det personlige segl som viser eierens monogram under rangkrone for bl.a. bonde Christopher Borgersen Hoen, bonde Syvert Amundsen Eeg, skipper og underoffiser Peder Johnsen og kvartermester Petter Johnsen Ertzgaard.

Kongekronen i våpenskjoldet til Sankt Hallvards Orden symboliserer derfor vår ordens religiøse status, gjennom ærbødighet og guddommelighet og her igjennom Sankt Hallvard. Kronen vises med et kristent kors som henspiller på ordenens skytshelgen; Sankt Hallvard har makt og direkte beskyttelse fra Gud og skal garantere Ordenens kraft og beskyttelse.

Malteser korset, i den velkjente utformingen vi nå vet, gjorde sitt inntog på midten av 1500-tallet av Riddere på Malta.

15203154_1852533848292093_8998575867803675057_n

De fire armer av korset representerer de fire kardinaldyder:

–          Visdom

–          Rettferdighet

–          Styrke

–          Selvbeherskelse

De åtte punktene symboliserer de åtte forpliktelser eller forventninger til ordenens riddere:

–          leve i sannhet

–          ha tro

–          omvende fra sine synder

–          ydmykhet

–          stå for rettferdighet

–          være barmhjertig

–          være oppriktig og helhjertet

–          tåle forfølgelse

De åtte punktene i korset representerer de åtte Saligprisningene:

–          Salige er de fattige i ånden, for deres er himlenes rike.

–          Salige er de som sørger, for de skal trøstes.

–          Salige er de som sørger, for de skal arve jorden.

–          Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.

–          Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.

–          Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

–          Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.

–          Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for deres er himlenes rike.

 3. Så vil jeg si noe om bruk av regalier:

18581982_10154465930882554_391873238238862599_n

Litt om regalier eller krims og krams i ordenslivet som noen hevder en orden driver med:

Regalier, liturgiske klær og andre fysiske symboler har vel, og er vel fortsatt brukt av embetsverk og ledere over hele verden. Enten det er religiøse ledere eller et lands statsledere og deres embetsverk, så benyttes regalier ikke bare som symboler, men også som informasjon om den personen som bærer dette. Bruken av symboler som dette gir et viktig visuelt inntrykk. Enten det er et korpsmedlem, en prest, HM Kong Harald, eller en Masai kriger fra Kenya med alle sine regalier. Visuelle virkemidler er viktige. Vi kunne sikkert klart oss uten, men noe viktig ville manglet. Litt som kulisser på en teaterscene visualiserer regaliene en viktig del av innholdet i f. eks ritualer, arrangement, eller hos en uniformert politibetjent som må kunne gjenkjennes på sine «prydelser» om myndigheten hun eller han innehar. Ved spesielt høytidelige anledninger brukes gjerne meget synlige regalier, mens det i det daglige liv kanskje brukes litt mer beskjedent… men like fullt med stor betydning for den eller de det gjelder! Jeg har en liten sak av dette slaget på meg selv her, som viser min posisjon… jeg har faktisk når jeg regner etter hatt den på høyre ringfinger i femten år nå. Krims krams … jaja … For meg har de stor betydning, både de «store» og de «små». Litt trist egentlig om noen mangler den innsikten synes jeg. Men det er meg da!

Espen Sæther Alm, Ordenens Heraldiker.

 

Share This: