Mottagere av Sankt Hallvards Ordens Fortjeneste medalje 20/5 – 2017

Lørdag 20. mai 2017 kl. 18.30 ble St. Hallvards ordens fortjeneste medalje utdelt i Bragernes Kirke.

FB_IMG_1495359601490

Foto: Ole Christian Vatland

Frank Jakobsen, for sitt langvarige arbeid for kreftsykebarn i Norge

Marilena Aker, for sitt arbeid for integrering av flyktninger i Norge.

Stein Unneberg, for sitt langvarige arbeid for psykisk utviklingshemmede barn i Egypt, ved Kari senteret

Sankt Hallvards Orden gratulerer så masse med utnevnelsen til våre æres riddere.

15203154_1852533848292093_8998575867803675057_n

Ordenens fortjeneste medalje er utformet som et Malteser korset, i den velkjente utformingen vi nå vet, gjorde sitt inntog på midten av 1500-tallet av Riddere på Malta.

De fire armer av korset representerer de fire kardinaldyder nemlig:

Visdom

Rettferdighet

Styrke

Selvbeherskelse

De åtte punktene symboliserer de åtte forpliktelser eller forventninger til ordenens riddere:

Leve i sannhet

Ha tro

Omvende fra sine synder

Ydmykhet

Stå for rettferdighet

Være barmhjertig

Være oppriktig og helhjertet

Tåle forfølgelse

Recipients of the Orders Medal of merit 20/5 – 2017

FB_IMG_1495359601490

Foto: Ole Christian Vatland

Frank Jakobsen, for his long-term work for children with canser in Norway

Marilena Aker, for her efforts to integrate refugees in Norway.

Stein Unneberg, for his long-term work for mentally disabled children in Egypt, at the Kari Center

The order of Sankt Hallvard’ congratulates so much on the appointment of our honorary knights.

The Orders Medal of merit is formed as a Maltese Cross, in the famous formulation we now know, made its appearance in the mid-1500s by the Knights of Malta.

15203154_1852533848292093_8998575867803675057_n

The four arms of the cross represent the four cardinal virtues namely:

Prudence

Justice

Fortitude

Temperance

 

The eight points symbolize the eight commitments or expectations of the Order knights and Dames:

Live in truth

Have faith

Repent of their sins

Humility

Stand for justice

Be merciful

Be sincere and wholehearted

Withstand persecution

Share This: