st-hallvard

Velkommen til Sankt Hallvards Ordenens Høytidsdag som feires i Bragernes Kirke med en økumenisk messe på den tyvende dagen av den femte måneden i Herrens år 2017 kl. 18.30.

Når vi samles er dette for å for å oppta medlemmer i vår orden, samt utnevne til æresriddere Marilena Aker, Frank Jakobsen og Stein Unnerberg, minnes vi vår skytshelgen, sankt Hallvard, som har gitt navn til vår orden, og som er et forbilde for oss. Han ga sitt liv for å beskytte en gravid trellkvinne på flukt fra falske anklager. Slik kalles også vi til å verne om menneskelivet og stå opp for de svake, undertrykte og forfulgte. La våre ord og handlinger alltid preges av dette.

Takkofferet som tas opp i benkene under offertoriesalmen går til Karisenteret i Den koptisk-ortodokse kirke i Naqada, Egypt. Karisenteret er et senter for mennesker med psykisk utviklingshemming og drives med støtte fra blant annet Tunsberg bispedømme i Den norske kirke.

Gaven til Karisenteret kan også gis via Vipps på mobilen. Vipps-kode: 105587.

Sankt Hallvards Orden ønsker med dette velkommen til økumenisk messe i Bragernes Kirke lørdag 20. mai kl. 18.30.

 

Share This: