Sankt Hallvards Orden blir formelt i Brønnøysund Registrene med organisasjons nummer 915 457 622

 

Ordenens styre er:

Glenn Agung Hole, Styrets leder

Per Erik Karlsson Brodal, Nestleder av styret

Anastasia Solomonova Hole, Styremedlem

Ole Christian Vatland, Styremedlem:

 

The Order of St Hallvard was formally registered in the Norwegian Public Company and organizations register Brønnøysundregistrene with organization number 915 457 622

The Board of Directors of the Order:

Glenn Agung Hole, Chairman of the Board

Per Erik Karlsson Brodal, Deputy Chairman of the Board

Anastasia Solomonov Hole, Board Member

Ole Christian vatland, Board Member:

 

Share This: