Utnevnelse av embetsverk i Sankt Hallvards Orden/ The following are appointed officer in the Order of St. Hallvard:

 Følgende er utnevnt til embetsverk i Sankt Hallvards Orden:

Per Erik K. Brodal, Ordenens Høyeste Prelat

Ole Christian Vatland, Ordenens Segl bevarer

Jørn Fevang, Ordenens Kantor

Christan Amble, Ordenens Seremonimester

Espen Sæther Alm, Ordenens Heraldiker

Anastasia Solomonova Hole, Ordenens Sekretær

Rituell innsettelse av embetsverk vil skje på et senere tidspunkt.

 

The following are appointed officer in the Order of St. Hallvard:

Per Erik K. Brodal, the Grand Prelat of the Order

Ole Christian Vatland, the Grand Seal Preserves of the Order

Jørn Fevang, the Cantor of the Order

Christan Amble, the Grand Ceremony Master of the Order

Espen Sæther Alm, the Grand Heraldic of the Order

Anastasia Solomonov Hole, the Grand Secretary of the Order

 Ritual inauguration will take place in a later ceremony.

 

Share This: