Regalier i ordenslivet

Som Ordenens Heraldiker ønsker jeg å skrive noen ord om ordenens bruk av regalier i ordenslivet. Jeg har valgt og dele dette innlegget i tre. 1: Først vil jeg si noe om vår Orden: Sankt Hallvards Orden er en Norsk privat økumenisk veldedig orden etablert i 01.01.2014. Ordenen er registrert i Brønnøysund registrert (915 457 622)…

20. mai 2017 tildeling av æresriddere og ordenens fortjenestemedalje-/ 20th May 2017 award as Honorary Knight-/Dame

Mottagere av Sankt Hallvards Ordens Fortjeneste medalje 20/5 – 2017 Lørdag 20. mai 2017 kl. 18.30 ble St. Hallvards ordens fortjeneste medalje utdelt i Bragernes Kirke. Foto: Ole Christian Vatland Frank Jakobsen, for sitt langvarige arbeid for kreftsykebarn i Norge Marilena Aker, for sitt arbeid for integrering av flyktninger i Norge. Stein Unneberg, for sitt…

Mottagelse for æresriddere ved St. Laurentius kirke 20/5-2017

Mottagelse for æresriddere ved St. Laurentius kirke 20/5-2017 Foto: Ole Christian Vatland Taffel for æresriddere ved St. Laurentius kirke 20/5-2017 Taler av æresriddere ved St. Laurentius kirke 20/5-2017 Marilena Aker holder sin tale under mottagelsen i St. Laurentius kirke 20/5-2017 Stein Unnerberg holder sin tale under mottagelsen i St. Laurentius kirke 20/5-2017 Frank Jakobsen holder sin tale under mottagelsen i St. Laurentius kirke 20/5-2017…

Investiture

Sankt Hallvards Orden holdt investiture i Bragernes kirke den tjuende dagen av den femte måneden i herrens år 2017. Det ble avholdt en økumenisk messe under ledelse av Ordenens biskoppelige visitator er Hans eksellense Mar Johannes Ephrem og Ordenens høyeste prelat, Per Erik Brodal. Foto: Ole Christian Vatland Følgende ble tatt opp som riddere og…

Sankt Hallvards Orden ønsker med dette velkommen til økumenisk messe i Bragernes Kirke lørdag 20. mai kl. 18.30.

Velkommen til Sankt Hallvards Ordenens Høytidsdag som feires i Bragernes Kirke med en økumenisk messe på den tyvende dagen av den femte måneden i Herrens år 2017 kl. 18.30. Når vi samles er dette for å for å oppta medlemmer i vår orden, samt utnevne til æresriddere Marilena Aker, Frank Jakobsen og Stein Unnerberg, minnes…