Vi gratulerer Ordenens Biskoppelige Visitator med utnevnelsen som Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden

Det er med stor glede vi Gratulerer Ordenens Biskoppelige Visitator med utnevnelsen som Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden Professor emeritus Trond Hans Farner Kverno er unik som kirkemusiker og komponist. Han er norsk, og han befinner seg i det internasjonale toppsjiktet. I dag ble Ordenens Biskoppelige Visitator  som bor i Bodø, tildelt…

Innsamlet gave overrekkes til Kari Senteret av Ordenens Høyeste Prelat, Per Erik K. Brodal

Sankt Hallvards Orden hovedprosjekt er å hjelpe og gi økonomisk støtte til Karisenteret (for mennesker med psykisk utviklingshemming) i Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt. Ordenens Høyeste Prelat,  Per Erik K. Brodal overrakte 30. september en innsamlet gave på 1.000 USD fra Ordenens medlemmer til Kari Senteret her ved direktør ved senteret Ayman Nakada. Share This:

Biskop Kari Veiteberg ble i dag 19.03.2019 tildelt St. Hallvards Orden æresridderkorset for sitt arbeid for de svakest stilte i samfunnet.

Biskop Kari Veiteberg, tidligere bymisjonsprest ved Bymisjonssenteret Tøyenkirken. Hun er utdannet ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og ble ordinert til prest i 1992 i Nidarosdomen. I 2006 tok Veiteberg teologisk doktorgrad. Hun har arbeidet som kapellan i Nidaros, faglærer og stipendiat ved Universitetet i Oslo, vikarierende sokneprest i Sør Hålogaland og studierektor…